Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie


Idź do treści

Menu główne:


01.08.2013 Porozumienie pomiędzy KP PSP Tczew i KP PSP Kwidzyn

Aktualności > Wiadomości Archiwalne

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Tczewem a Kwidzynem

Oddanie do użytku nowego mostu przez Wisłę pomiędzy powiatem kwidzyńskim a tczewskim oraz drogi krajowej nr 90 stało się okazją do podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy sąsiednimi Komendami Powiatowymi PSP
W związku z oddaniem do użytku mostu drogowego na rzece Wiśle w pobliżu miejscowości Opalenie oraz drogi krajowej nr 90 łączącej powiat tczewski z powiatem kwidzyńskim została podjęta współpraca pomiędzy Komendami Powiatowymi PSP w Kwidzynie i Tczewie celem wyznaczenia obszarów pomocy wzajemnej kierując się przede wszystkim kryterium najkrótszego czasu dojazdu do miejsca zdarzenia. Na terenie powiatu tczewskiego został wyznaczony obszar, do którego w znacznie szybciej dojadą siły i środki z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Kwidzynie niż z JRG Tczew. Obszar ten znajduje się na południu powiatu i obejmuje część gminy Gniew. W dniu 1 sierpnia zostało podpisane porozumienie pomiędzy Komendantami Powiatowymi PSP w Tczewie - st. bryg. Waldemarem Walejko i w Kwidzynie - bryg. Sławomirem Bogiel w siedzibie OSP Gniew w obecności Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Wojciecha Szulca oraz Kierownika GCR a z zarazem Komendanta Gminnego OSP dh Tadeusz Kordeckiego.
Dzięki otwarciu mostu i podpisanemu porozumieniu szacunkowy czas dojazdu jednostek PSP do zdarzeń, w których może być zagrożone zdrowie i życie ludzkie lub mienie dużych rozmiarów, skróci się nawet o dwadzieścia kilka minut. Wybór miejsca podpisania porozumienia to również okazja do zapoznania się z warunkami funkcjonowania największej w gminie Gniew Jednostki OSP, z którą w przyszłości strażacy z Kwidzyna mogą mieć okazje współpracować.


obszar wzajemnej pomocy


Powrót do treści | Wróć do menu głównego