Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie


Idź do treści

Menu główne:


65-lecie ZSP w Tczewie

Aktualności > Wiadomości Archiwalne

Historia tczewskiej straży pożarnej sięga XIX wieku kiedy to powstała w 1896 roku Ochotnicza Straż Pożarna. W związku z dużym obszarem miasta oraz jego położeniem i występującymi zagrożeniami 1 kwietnia 1945 roku Zarząd Miejski w Tczewie powołał Posterunek Zawodowy przy OSP miasta Tczewa, komendantem tego posterunku został st. ogn. Edwin Ryckowski. Dnia 1 lipca 1952 roku Posterunek przemianowano w Okręgowe Pogotowie Zawodowe, a następnie w 1954 r. w Zawodowe Pogotowie Straży Pożarnych w Tczewie, które na mocy ustawy z 4 lutego 1950 roku stało się formacją państwową podległą od 1954 roku ministrowi spraw wewnętrznych. Tczewska straż kilkakrotnie zmieniała swoją nazwę na: Komenda Terenowa Zawodowej Straży Pożarnej, następnie na Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej a od 01.01 1999 r. na Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. Aktualnie Komenda Powiatowa PSP w Tczewie posiada jedną Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą oraz jeden posterunek przeciwpożarowy.
Kolejne lata służby zaowocowały nowymi przedsięwzięciami i podejmowaniem nowych wyzwań jakie przed tczewskimi strażakami postawił postęp cywilizacyjny i techniczny.
Jednostka straży pożarnej w Tczewie miała i ma w swoich szeregach bardzo wartościowych ludzi. Kierowało nią 7 komendantów a służyło w niej blisko 450 strażaków. Dziś strażacy to zespól 92 ludzi przeszkolonych do niesienia pomocy w bardzo szerokim zakresie. Straż pożarna to nie tylko gaszenie pożarów, ale także ratownictwo drogowe, chemiczne, ekologiczne, bardzo ważne ratownictwo medyczne, wodne czy wysokościowe.
Dziś tczewska straż pożarna to serce ratownictwa skupiające i dysponujące silami ratowniczymi w powiecie.

10 września 2010 r. był wielkim wydarzeniem w życiu tczewskich strażaków. Podczas uroczystości związanych z obchodami 65-lecia zawodowej straży pożarnej został wręczony sztandar dla KP PSP oraz nowy samochód ratownictwa technicznego.
Uroczystość rozpoczęła uroczysta msza święta w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św, podczas której Ordynariusz Diecezji Pelplińskiej ks. biskup Jan Bernard Szlaga dokonał poświęcenia nowego sztandaru. Po mszy uczestniczy uroczystości przeszli na Plac Hallera w Tczewie gdzie odbył się uroczysty apel. Na rozpoczęcie zastępcy Komendanta Głównego PSP nadbrygadierowi Piotrowi Kwiatkowskiemu meldunek złożył dowódca uroczystości mł. bryg. Adam Zieliński - Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Tczewie. Następnie Komendant Powiatowy PSP w Tczewie st. bryg. Waldemar Walejko serdecznie przywitał zaproszonych gości, a Wśród nich posłowie na Sejm RP Jan Kulas i Piotr Ołowski, Wicewojewoda Pomorski Michał Owczarczak, Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku st. bryg. Andrzej Rószkowski wraz z zastępcami, Starosta Tczewski Witold Sosnowski, Komendant Powiatowy Policji podinsp. Robert Sudenis, Prezydent Tczewa Zenon Odya, Burmistrzowie i Wójtowie miast i gmin powiatu Tczewskiego, radni samorządów powiatu Tczewskiego, Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP woj. pomorskiego, druhowie OSP powiatu tczewskiego na czele z Prezesem Oddziału Powiatowego, przedstawiciele zaprzyjaźnionych firm i instytucji, sympatyków pożarnictwa i mieszkańców Tczewa.
W uroczystościach udział wzięła kompania honorowa Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu oraz orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej.
Podczas uroczystego apelu Jednostce Ratowniczo Gaśniczej w Tczewie Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku oficjalnie przekazał kluczyki do nowego samochodu ratownictwa technicznego SCRt Volvo FM 420 4x4. Oprócz samochodu dla tczewskiej JRG przekazany został również nowy ciężki samochód ratownictwa drogowego SCRd Scania dla KM PSP w Gdańsku. Oba samochody były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Uroczysty apel zakończył się defiladą pododdziałów PSP.
Po apelu w Tczewskim Centrum Kultury i Sztuki zorganizowano spotkanie pokoleń strażaków. Uczestniczyli w nim zarówno strażacy obecnie pełniący służbę jak i emerytowani a wśród nich byli komendanci Tczewskiej Straży Pożarnej oraz zaproszeni goście.
Na zakończenie dnia na bulwarze nad Wisłą dla mieszkańców Tczewa zorganizowano piknik strażacki podczas którego zorganizowano wystawę samochodów strażackich. Podczas pokazu zaprezentowano możliwości nowego samochodu w zakresie ratownictwa technicznego. Ratownicy medyczni zaprezentowali zasady udzielania pierwszej pomocy, natomiast ratownicy wysokościowi pochwalili się umiejętnościami wykorzystania technik alpinistycznych. Pierwszy raz w Tczewie podczas pikniku drużyna drwali pod przewodnictwem Kazimierza Dempca zaprezentowała pokaz dyscypliny TIMBERSPORT. Zainteresowaniem najmłodszych tczewian, jak zwykle, byłą przejażdżka w koszu drabiny mechanicznej. Nie zabrakło oczywiście grochówki strażackiej ugotowanej w prawdziwej kuchni polowej.


fotorelacja z obchodów


Powrót do treści | Wróć do menu głównego