Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie


Idź do treści

Menu główne:


Aktualnośc 2020

Aktualności

KOMUNIKAT KOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Dodatek dla funkcjonariuszy dłużej pozostających w służbie

Chcemy zatrzymać Was w służbie i oferujemy atrakcyjne warunki pracy – powiedział Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. – To ważny sygnał dla doświadczonych funkcjonariuszy, którzy mają szereg sukcesów na swoim koncie – dodał. Przyjęty dziś (9 czerwca br.) przez Radę Ministrów projekt ustawy dotyczący służb mundurowych wprowadza m.in. świadczenia motywacyjne po 25 latach służby, wzmocnioną ochronę prawną funkcjonariuszy oraz korzystniejsze zasady naliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął
projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. – Dziś polski rząd zatwierdził i przyjął projekt ustawy o wsparciu służb mundurowych podległych MSWiA. Ten projekt lada moment trafi do Sejmu, będzie szybko procedowany i mam nadzieję, że nowe przepisy prawa wejdą w życie już w sierpniu br. – powiedział szef MSWiA.

Projekt wprowadza prawo funkcjonariuszy do świadczenia motywacyjnego. Jeśli funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej czy Służby Więziennej zamiast odejść na emeryturę zdecyduje się pozostać w służbie, uzyska dodatek motywacyjny. Będzie on przyznawany po 25 latach służby w wysokości 1,5 tys. zł brutto miesięcznie lub po 28,5 latach służby w wysokości 2,5 tys. zł brutto miesięcznie. Dodatek motywacyjny będzie powszechny. Świadczenie motywacyjne będzie przysługiwać funkcjonariuszom, którzy uzyskali pozytywną opinię służbową oraz przeciwko którym nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne.

Ochrona prawna funkcjonariuszy, zasady naliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop

Regulujemy też na zasadach bardzo korzystnych dla funkcjonariuszy sprawę ekwiwalentu za zaległe urlopy. Proponujemy również cały szereg rozwiązań odnoszących się do ich ochrony prawnej – powiedział minister Mariusz Kamiński. Zgodnie z projektem ustawy, funkcjonariuszowi będzie przysługiwać zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną, jeżeli postępowanie karne prowadzone w związku z wykonywaniem przez niego czynności służbowych zakończy się wyrokiem uniewinniającym lub zostanie umorzone. Zmienione zostaną również zasady naliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. Funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i(za wiek, staż i trudne warunki służby) wypłacany będzie ekwiwalent pieniężny w wysokości 1/21 części miesięcznego uposażenia przysługującego na ostatnio zajmowanym stanowisku.

Dodatkowe zmiany wynikające z ustawy

Projekt ustawy przyjęty przez rząd zmienia i ujednolica zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy. Wprowadza przejrzyste zasady i procedury prowadzenia postępowań dyscyplinarnych w Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa. Wzmacnia również prawa funkcjonariuszy, przykładowo funkcjonariusz będzie mógł wnieść sprzeciw od rozmowy dyscyplinującej oraz złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze dyscyplinarnej.

Ujednolicone zostaną także przepisy dotyczące wyżywienia w formacjach mundurowych. Szczegółowo określone zostaną warunki otrzymywania wyżywienia oraz wprowadzona zostanie możliwość przyznawania świadczenia pieniężnego zamiast wyżywienia. Świadczenie pieniężne będzie przyznawane m.in. funkcjonariuszowi za służbę pełnioną na wolnym powietrzu od 1 listopada do 31przez co najmniej 4dziennie.

_________________________
06.05.2020
Obchody dnia strażaka

Z okazji Dnia Strażaka w dniu dzisiejszym tj. 04.05.2020 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie odbyła się uroczysta zbiórka, w której udział wzięli funkcjonariusze Komendy oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Tczewie. Z uwagi na stan pandemii uroczystość ta przebiegała w skromnej oprawie oraz z zachowaniem reżimu sanitarnego, a ograniczała się jedynie do odczytania przyznanych odznaczeń, nominacji na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnienia dla zasłużonych strażaków.


Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Postanowieniem, odznaczył:

Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę:

 • st. ogn. Marcina Neufelda
 • st. ogn. Marka Węglerskiego


Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę:

 • mł. ogn. Łukasz Gaszkowski


Rozkazem personalnym Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał z dniem 04 maja 2020r. stopień:

starszego brygadiera

 • bryg. Andrzejowi Mróz


młodszego brygadiera

 • st. kpt. Marcinowi Majchrzak


starszego kapitana
kpt. Justynie Olcen

Rozkazem personalnym Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał z dniem 04 maja 2020r. stopień:

aspiranta

 • mł. asp. Konradowi Majewskiemu
 • mł. asp. Damianowi Pawłowskiemu
 • mł. asp. Annie Woźniak


Rozkazem personalnym Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej z dniem 04 maja 2020 r. nadał wyższy stopień w korpusie podoficerskim:

stopień starszego ogniomistrza otrzymują:

 • ogn. Marcin Ciupa
 • ogn. Bartosz Koksa
 • ogn. Bartosz Rajkowskistopień ogniomistrza otrzymuje:


 • mł. ogn. Grzegorz Ćwikliński
 • mł. ogn. Łukasz Gaszkowski
 • mł. ogn. Piotr Turek


stopień młodszego ogniomistrza otrzymują:


 • st. sekc. Paweł Bogun
 • st. sekc. Dawid Glinowiecki


Za zaangażowanie podczas wykonywania obowiązków służbowych z okazji dnia strażaka Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił nagrodą pieniężną funkcjonariusza:

 • mł. asp. Romana Jankowskiego_________________________
04.05.2020
Życzenia Wojewody Pomorskiego z okazji Dnia Strażaka_________________________
30.04.2020
Życzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z okazji Dnia Strażaka_________________________
30.04.2020
Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Dnia Strażaka


_________________________
30.04.2020
Życzenia Komendanta Głównego PSP z okazji Dnia Strażaka_________________________
30.04.2020
Życzenia Kierownictwa Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku z okazji Dnia Strażaka ._________________________
09.04.2020
Życzenia Wielkanocne Kierownictwa Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku
_________________________
03.04.2020
Strażacy województwa pomorskiego z nowym sprzętem ratowniczym


Z inicjatywy Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
zakupił namioty pneumatyczne, nagrzewnice olejowe, agregaty prądotwórcze, oświetlenie namiotowe, generatory ozonu wraz z osprzętem, które pomogą pomorskim strażakom w walce
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co-V-2.
Przekazanie sprzętu odbyło się 3 kwietnia 2020 roku na terenie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.
W przekazaniu udział wzięli:
- Pan Dariusz Drelich, wojewoda pomorski,
- Pan st. bryg. Piotr Socha, pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
- Pan Łukasz Greinke, prezes zarządu ZMPG S.A.,
- Pan Sławomir Michalewski, wiceprezes zarządu ds. finansowych ZMPG S.A.

Wartość dotychczas pozyskanego wyposażenia to 165 tysięcy złotych.
Nowe urządzenia trafią do komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego.
Wyposażenie strażacy będą mogli także wykorzystać w codziennych działaniach ratowniczo-gaśniczych, co znacząco wzmocni zasoby logistyczne PSP.
W imieniu wszystkich strażaków i pracowników Państwowej Straży Pożarnej darczyńcom podziękował Pomorski Komendant Wojewódzki PSP.


st. kpt. Karina Stankowska

_________________________
01.04.2020

Działania pomorskich strażaków w związku z koronawirusem, 01.04.2020 r.


Pomorscy strażacy wspomagają działania zawiązane z koronawirusem


Działania pomorskich strażaków PSP i OSP w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatniej doby (31 marca 2020). W 5 punktach kontroli sanitarnej na morskich granicach kraju 37 strażaków zmierzyło temperaturę ciała u 690 osób – brak podwyższonych temperatur. Do tej pory przy pomorskich szpitalach utworzono 15 polowych izb przyjęć, gdzie ostatniej doby służbę pełniło 14 strażaków. informowanie społeczeństwa o pozostaniu w domu włączyły się jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych województwa pomorskiego, które regularnie przekazują komunikaty o konieczności przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa w tym trudnym okresie. strażacy dowozili żywność i leki do osób objętych kwarantanną, a także prowadzili dystrybucję środków ochrony i dezynfekcji.st. kpt. Karina Stankowska

_________________________
26.03.2020

Działania pomorskich strażaków w związku z koronawirusem, 25.03.2020 r.


Pomorscy strażacy niosą pomoc osobom w kwarantannie


W związku z zagrożeniem wywołanym koronawirusem SARS CoV-2 druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych województwa pomorskiego czynnie włączyli się do działań. Pomagają w dowożeniu artykułów pierwszej potrzeby do osób w kwarantannie, m. in. dostarczają żywność, leki i opał. Jednostki OSP wspierają swoimi działaniami samorządy oraz miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej.
W działaniach tych uczestniczą odpowiednio przeszkoleni i wyposażeni w środki ochrony indywidualnej strażacy ochotnicy, którzy udają się z pomocą materialną pod wskazane adresy.
Artykuły dostarczane były m. in. przez strażaków z OSP: Dzierżążno, Kępice, Lębork, Łebunia, Nowy Dwór Gdański, Pruszcz Gdański, Pszczółki, Sopot, Strzelno, Wejherowo, Wicko, Wrząca i Zblewo.
Strażacy realizują te zadania stosując środki zabezpieczenia osobistego zgodne z rekomendacją Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA oraz zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).


st. kpt. Karina Stankowska

_________________________
20.03.2020
Wsparcie psychologiczne dla strażaków, pracowników cywilnych PSP oraz ich rodzin.Informujemy, że istnieje możliwość odbycia konsultacji psychologicznych (telefonicznych lub on-line) z psychologami PSP


Dla służb ratowniczych jest to bardzo trudny czas, czas ciężkiej, wielogodzinnej, często ponad siły pracy. Pracy, której towarzyszą silne emocje, strachu, lęku, czasami paniki, nie tylko osób, którym udzielana jest pomoc. Sami ratownicy również idą na służbę, dyżur myśląc o swoim zdrowiu, o zdrowiu swoich bliskich, których pozostawiają w domu.
Sytuacja kryzysowa może potrwać jeszcze kilka tygodni, zatem żeby mieć siły do dalszej pracy oraz energię, żeby wesprzeć swoje rodziny, które pozostają w domach, zachęcamy, żeby zadbać o siebie, dając sobie prawo do tego, żeby podzielić się swoimi trudnymi emocjami, tym co trudne w obecnej codzienności.
Jeżeli odczuwacie Państwo taką potrzebę, nie zastanawiajcie się „czy to wypada”, „inni bardziej potrzebują”, „mi właściwie nic się jeszcze trudnego nie przydarzyło” tylko dzwońcie. Chwila rozmowy nic nie kosztuje.
Pamiętamy również o Waszych rodzinach, dzieciach, współmałżonkach oni również przeżywają trudne emocje w związku z zaistniałą sytuacją. Jeżeli potrzebują się podzielić swoimi emocjami, wątpliwościami, potrzebują porady jak w nowej - kryzysowej sytuacji poradzić sobie z własnym lękiem, niepokojem, dyskomfortem związanym z izolacją, potrzebują porady jak wspierać i rozmawiać z dziećmi - udostępnijcie im numery telefonów naszych psychologów.


Numery przekazane zostały do wszystkich jednostek organizacyjnych PSP.

krajowy koordynator ds. pomocy psychologicznej w PSP
st. bryg. Cezary Dobrodziej

Materiał o wsparciu psychologicznym dla strażaków, pracowników cywilnych oraz ich rodzin.

_________________________
18.03.2020

Działania pomorskich strażaków w związku z koronawirusem, 18.03.2020 r.


Pomorscy strażacy czynnie uczestniczą w działaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa.
Strażacy pełnią dyżur w 3 punktach granicznych morskich: porty w Gdańsku, Gdyni
i Ustce. Naszym zadaniem jest pomiar temperatury ciała osób przekraczających granicę. Ostatniej doby, na przejściach granicznych morskich, skontrolowano 397 pojazdów i 1146 osób (brak podwyższonych temperatur).
Ratownicy z Komend Miejskich/Powiatowych PSP w Gdańsku, Gdyni, Pruszczu Gdańskim, Malborku, Tczewie, Sztumie zabezpieczają namioty, które zostały rozstawione przez strażaków przy szpitalach i pełnią funkcję zastępczych izb przyjęć.
W działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 zaangażowanych w ciągu ostatniej doby było 57 pomorskich strażaków. Ich zadania mają charakter wspomagający działania innych służb.
Ważny apel strażaków w sprawie Koronawirusa.
Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą, aby podczas zgłaszania interwencji, informować operatora 112 lub dyżurnego straży pożarnej o przebywaniu na kwarantannie związanej z COVID-19. Sytuacja epidemiologiczna na terenie naszego kraju nie zwalnia naszych jednostek ratowniczo-gaśniczych od wykonywania swoich ustawowych obowiązków.
Apelujemy do Państwa, jeśli będziecie potrzebować naszej interwencji, a przebywacie na kwarantannie, czy też macie objawy zarażenia koronawirusem COVID-19, poinformujcie o tym dyżurnego, abyśmy mogli dbając o Nasze i Państwa bezpieczeństwo skutecznie prowadzić swoje czynności.


https://www.straz.gov.pl/Koronawirus/index
Co musisz wiedzieć o koronawirusie?  gov.pl/web/koronawirus
Zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla seniorów: bit.ly/zaleceniaGIS
Alert RCB – ostrzeżenie o koronowirusie:  https://rcb.gov.pl/alert-rcb-ostrzezenie-o-koronawirusie/

st. kpt. Karina Stankowska
p. o. rzecznik prasowy Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
kom. 503 132 825, karina.stankowska@straz.gda.pl

_________________________
12.03.2020
Komunikat Nr 1 Starosty Tczewskiego


_________________________
22.01.2020
Ogłaszenie o naborze do służby na zasadzie przeniesienia służbowego do SGSP


Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie ogłasza nabór do służby na zasadzie przeniesienia służbowego na stanowiska:

 • starszy specjalista DSP SGSP - 2 stanowiska,
 • operator sprzętu specjalnego SGSP DSP - 3 stanowiska.


poniżej do pobrania pełny tekst ogłoszenia o naborze na zasadzie przeniesienia służbowego wraz z załącznikami.

Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego