Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie


Idź do treści

Menu główne:


Dzień Strażaka 2011

Aktualności > Wiadomości Archiwalne

Dzień Strażaka w KP PSP Tczew

Uroczysta zbiórka z okazji "Dnia Strażaka" odbyła się 16 maja 2011 o godz. 12:00 w Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Tczewie. Uroczystość rozpoczęła się od meldunku jaki złożył mł. bryg. Adam Zieliński (Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Tczewie) przybyłemu w imieniu Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku bryg. Waldemarowi Miłejko (Zastępcy Pomorskiego Komendanta). Po wprowadzeniu sztandaru i odegraniu hymnu państwowego Komendant Powiatowy PSP w Tczewie st. bryg. Waldemar Walejko przywitał wszystkich uczestników uroczystości. Wśród zaproszonych gości swą obecnością zaszczycili: Posł na Sejm RP Jan Kulas; Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku; władze samorządowe powiatu tczewskiego na czele ze Starostą Tczewskim Józefem Puczyńskim, Prezydentem Tczewa Mirosławem Pobłockim oraz pozostałymi burmistrzami i wójtami miast i gmin; przedstawiciele służb współdziałających jak Komendant Powiatowy Policji, Komendant Straży Miejskiej, dowódca 16 Tczewskiego Batalionu Saperów, Komendant WKU Malbork; Komendanci Powiatowi PSP powiatów sąsiednich; przedstawiciele firm i instytucji współpracujących; przedstawiciele tczewskiego duchowieństwa; władze OSP na czele z Prezesem Zarządu Powiatowego ZOSP RP; emeryci i sympatycy pożarnictwa oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Zasadniczą częścią uroczystości było wręczenie awansów, nominacji i odznaczeń. W bieżącym roku wyróżnieni zostali:
- w dniu 09 maja 2011 r., podczas uroczystości wojewódzkiej obchodów Dnia Strażaka Srebrnym Medalem za długoletnią służbę odznaczeni zostali: st. kpt. Waldemar Kleszczewski, st. asp. Grzegorz Musalewski, st. asp. Andrzej Szumal, ogn. Janusz Chiliński, p. Mariola Hak, p. Janeta Kreja, p. Andrzej Kubicki

- również dniu 09 maja 2011 r., Brązową Odznaką "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej" został odznaczony -asp. sztab. Marek Kosecki

- Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowieniami nadał Brązową Odznakę "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej" strażakom: st. kpt. Waldemarowi Kleszczewskiemu, mł. kpt. Tomaszowi Kaszubowskiemu, ogn. Leszkowi Machalewskiemu,

- Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP odznaczyło Srebrnym Medalem za zasługi dla pożarnictwa strażaków: asp.sztab. Marek Kosecki, st. asp. Grzegorz Musalewski, st. asp. Mieczysław Majdak, asp.Dariusz Myga, asp. Jan Rajek st. ogn. Czesław Ostojski

- Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP odznaczyło Brązowym Medalem za zasługi dla pożarnictwa następujących strażaków: asp. Arkadiusz Kolasiński, asp. Grzegorz Korzeniowski, asp. Bogusław Myszewski, asp. Mirosław Topyło

- stopień starszego kapitana otrzymała - kpt. Anna Polańska,
- stopień kapitana otrzymał - mł. kpt. Marcinowi Majchrzak,
- stopień aspiranta sztabowego otrzymał- st. asp. Arkadiusz Langowski,
- stopień starszego aspiranta otrzymali: asp. Witold Małkowski, asp. Andrzej Szumal,
- stopień ogniomistrza: mł. ogn. Adamowi Lidzińskiemu,
- stopień młodszego ogniomistrza otrzymali: st. sekc. Łukasz Neubauer, st. sekc. Władysław Potulski,
- stopień starszego strażaka: str. Konrad Majewski

Z okazji dnia strażaka Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku wyróżnił nagrodą pieniężną dwóch strażaków.

Z okazji dnia strażaka Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie wyróżnił nagrodą pieniężną czterech strażaków i trzech pracowników cywilnych oraz mianował na wyższe stanowiska służbowe pięciu strażaków.

Ponadto w dowód uznania oraz za zaangażowanie w wspieraniu działalności ochrony przeciwpożarowej w powiecie tczewskim, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie wręczył medal okolicznościowy bryg. Waldemarowi Miłejko Zastępcy Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku

Za zaangażowanie, podjęty trud w wspieraniu działalności ochrony przeciwpożarowej, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie przyznał medal okolicznościowy "Solidarny ze strażakami ": p. Marii Taraszkiewicz-Gurzyńskiej - burmistrz miasta i gminy Gniew, p. Józefowi Puczyńskiemu Staroście Tczewskiemu, Mirosławowi Pobłockiemu Prezydentowi Miasta Tczewa, ppłk.Grzegorzowi Stańczyk Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Malborku

W dowód uznania oraz za zaangażowanie w wspieraniu działalności ochrony przeciwpożarowej, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie wręczył medal okolicznościowy: Tadeuszowi Żmijewskiemu, Helenie Kullas, Barbarze Wichman, Marii Olszewskiej, Lucynie Skurak, Marii Sławińskiej, Aleksandrze Rajskiej, Skrzypczyńskiemu Dariuszowi.

Po wręczeniu awansów, mianowań i odznaczeń głos zabrali zaproszeni goście. Podczas wystąpienia Starosta Tczewski wyróżnił dwóch strażaków i jednego pracownika cywilnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie nagrodami rzeczowymi.

Podczas wystąpień gości nie zabrakło ciepłych słów kierowanych do strażaków powiatu tczewskiego.
Uroczystość zakończyła się spotkaniem zaproszonych gości ze strażakami przy strażackim poczęstunku.Powrót do treści | Wróć do menu głównego