Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie


Idź do treści

Menu główne:


Dzień Strażaka 2019

Aktualności

KP PSP TCZEW – POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA

21 maja 2019 roku na placu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przy ul. Lecha w Tczewie odbył się uroczysty apel z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka. Przeglądu pododdziałów pożarniczych i pocztów sztandarowych dokonał Pan nadbryg. Tomasz Komoszyński Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Komendant Powiatowy PSP w Tczewie Pan bryg. Andrzej Mróz wygłosił okolicznościowe przemówienie i przywitał zebranych gości. Następnie odczytano życzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z okazji Dnia Strażaka.

Tegoroczne uroczystości zaszczycili swą obecnością:

 • nadbryg. Tomasz Komoszyński, Pomorski Komendant Wojewódzki PSP,
 • Mirosław Augustyn, Starosta Tczewski
 • Adam Burczyk, Wiceprezydent Tczewa
 • Adam Urban, Wiceprezydent Tczewa
 • Mirosław Chyła, Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin
 • Joanna Kamińska, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gniew
 • Krzysztof Augustyniak, Wójt Gminy Tczew
 • bryg. Adam Jastrzębski, Komendant Miejski PSP w Gdańsku
 • bryg. Mariusz Dzieciątek, Komendant Powiatowy PSP w Malborku
 • mł. bryg. Jan Chodukiewicz, Komendant Powiatowy PSP w Pruszczu Gdańskim
 • st. kpt. Dariusz Treć, Komendant Powiatowy PSP w Kwidzynie
 • insp. Dariusz Krasula, Komendant Powiatowy Policji w Tczewie
 • ks. dr Piotr Malinowski, Powiatowy Kapelan Strażaków
 • dh Zygmunt Tomczonek, Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP
 • przedstawiciele służb, Lasów Państwowych, zakładów i firm oraz partnerów współpracujących,
 • strażacy oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie,
 • druhowie ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu tczewskiego.W trakcie uroczystego apelu wręczono nagrody, awanse zarówno na wyższe stopnie służbowe, jak i w stanowiskach funkcjonariuszom PSP. Odczytano także decyzje, wyciągi z postanowień oraz rozkazy personalne dotyczące awansów oficerskich, odznaczeń państwowych i resortowych, które zostały wręczone w dniu 4 maja podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka w Warszawie lub będą wręczone w dniu 28.05.2019 r. podczas uroczystości Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Gdańsku.

1. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył funkcjonariuszy:

Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę:

 • asp. sztab. Jarosław Grądziel
 • asp. sztab. Grzegorz Korzeniowski
 • st. ogn. Tomasz Nadolski
 • ogn. Sławomir Klein
 • mł. asp. w stanie spocz. Mariusz Lodko


Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę:

 • ogn. Marcin Ciupa
 • ogn. Piotr Stolc
 • mł. ogn. Piotr Turek


2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał funkcjonariuszom:

Srebrną Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej:

 • st. kpt. Zbigniew Rzepka
 • st. kpt. Tomasz Kaszubowski


Brązową Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej:

 • st. kpt. Marcin Majchrzak
 • mł. kpt. Michał Myrda
 • st. ogn. Krzysztofowi Kasprzak
 • st. ogn. Radosławowi Sarnowskiemu


3. Awanse w stopniu otrzymali:

młodszego brygadiera

 • st. kpt. Lesław Jakieła


młodszego kapitana

 • asp. Piotr Dudziński
 • asp. Michał Myrda


aspiranta sztabowego

 • st. asp. Andrzej Chmielewski
 • st. asp. Jarosław Grądziel
 • st. asp. Grzegorz Korzeniowski
 • st. asp. Bogusław Myszewski


starszego ogniomistrza


 • ogn. Jarosław Sławińskiogniomistrza

 • mł. ogn. Piotr Murawski
 • mł. ogn. Piotr Serkowski
 • mł. ogn. Piotr Stolcmłodszego ogniomistrza

 • st. sekc. Przemysław Igel
 • st. sekc. Mariusz Kordowski
 • st. sekc. Marcin Kosiecki
 • st. sekc. Karol Kruczyński
 • st. sekc. Sebastian Werochowski


4. Awanse w stanowisku otrzymali:

 • mł. kpt. Piotr Dudziński na stanowisko dowódca sekcji
 • st. ogn. Sławomir Ćwikliński na stanowisko starszy operator sprzętu
 • st. ogn. Tomasz Nadolski na stanowisko starszy operator sprzętu
 • st. ogn. Bartosz Rajkowski na stanowisko ratownik specjalista
 • st. ogn. Piotr Serkowski na stanowisko ratownik specjalista
 • ogn. Bartosz Koksa na stanowisko operator sprzętu specjalnego
 • st. sekc. Paweł Bogun na stanowisko starszy ratownik
 • mł. ogn. Przemysław Igel na stanowisko starszy ratownik
 • mł. ogn. Mariusz Kordowski na stanowisko starszy ratownik
 • mł. ogn. Marcin Kosiecki na stanowisko starszy ratownik-kierowca


Za zaangażowanie podczas wykonywania obowiązków służbowych z okazji dnia strażaka Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił nagrodą pieniężną 5 funkcjonariuszy:

 • bryg. Andrzej Mróz
 • st. kpt. Zbigniew Rzepka
 • mł. kpt. Michał Myrda
 • mł. asp. Konrad Majewski
 • st. ogn. Mirosław Zaborowski


Nagrodzeni i wyróżnieni zostali także druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu tczewskiego przez Samorządowców.

Za osobiste zaangażowanie w bezpieczeństwo mieszkańców powiatu tczewskiego Starosta Tczewski p. Mirosław Augustyn wyróżnił nagrodą rzeczową 9 strażaków:

 • st. ogn. Tomasz Nadolski
 • st. sekc. Karol Kruczynski
 • st. str. Michał Kulpa
 • dh Jakub Firańczuk – OSP Tczew
 • dh Dariusz Nawój – OSP Gorzędziej
 • dh Jan Jankowski – OSP Małżewo
 • dh Ryszard Wickland – OSP Gąsiorki
 • dh Jan Albrecht – OSP Jaźwiska
 • dh Zenon Szela – OSP Kulice


Za osobiste zaangażowanie w bezpieczeństwo mieszkańców miasta Tczew, Prezydent Miasta Tczewa p. Mirosław Pobłocki wyróżnił nagrodą rzeczową strażaka:

 • ogn. Piotra Serkowskiego
 • dh Tomasz Kaszubowski


Za osobiste zaangażowanie w bezpieczeństwo mieszkańców powiatu tczewskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Gniew p. Maciej Czarnecki oraz Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin p. Mirosław Chyła wyróżnili nagrodą rzeczową strażaków:

 • asp. sztab. Stanisław Kłodda
 • st. ogn. Anna Sarnowska


Wręczono również nagrody dla zwycięzców eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”:

 • w I grupie wiekowej (8- 14 lat) Kacper Szwedowski - gm. Pelplin
 • w II grupie wiekowej (15-16 lat) Jakub Chołka – gm. Pelplin
 • w III grupie wiekowej (17-19 lat) Amelia Karcz – gm. GniewPodczas uroczystości Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Tomasz Komoszyński przekazał nowy sprzęt ratowniczy dla Komendy Powiatowej PSP w Tczewie, który został zakupiony ze środków Funduszy Europejskich Infrastruktura i Środowisko „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV”. Był to m.in. ciężki zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych, sprzęt do stabilizacji pojazdów, sprzęt detekcyjny oraz oświetleniowy. Następnie Pomorski Komendant Wojewódzki PSP przekazał dla Ochotniczej Straży Pożarnej Miasta Tczewa lekki samochód ratowniczo- gaśniczy.


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego