Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie


Idź do treści

Menu główne:


Myjka ciśnieniowa Karcher HDS 10/20-4 M

Aktualności

Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie w myjkę ciśnieniową Karcher HDS 10/20-4 M
 


 

a)    Nazwa zadania:
„Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie w myjkę ciśnieniową Karcher HS 10/20-4 M” – umowa nr WFOŚ/D/IV-14/2400/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.
b)    Koszt kwalifikowany zadania (w PLN): 17 500,00 zł
c)    Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (w PLN): Dotacja w kwocie 15 0000,00 zł
d)    Informacje o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku:
Zakup myjki ciśnieniowej Karcher HDS 10/20-4 M został sfinansowany ze środków:
 
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zgodnie z Umową dotacji nr WFOŚ/D/IV-l4/2400/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. oraz aneksem nr 1 do umowy zawartym w dniu 10.09.2019 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie w myjkę ciśnieniową Karcher HDS 10/20-4 M” w kwocie 15.000 złotych.
 
- PGL LP Nadleśnictwa Starogard Gdański zgodnie z umową nr 193/2019 z dn. 26.08.2019 r. na realizację w/w celu w kwocie 2.500 zł.
  
e)    Opis zadania, a po jego zakończeniu jego realizacji sprawozdanie z realizacji:
Zakup myjki ciśnieniowej pozwolił efektywniej realizować ustawowe zadania Państwowej Straży Pożarnej, jako zawodowej, umundurowanej i wyposażonej w specjalistyczny sprzęt formacji, przeznaczonej do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami, a w szczególności przyczyniła się do poprawy i zwiększyła skuteczność prowadzenia działań ratowniczych przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą PSP w Tczewie. Aby zawsze skutecznie ratować to, co najcenniejsze, a więc życie oraz zdrowie, a także mienie i środowisko zakupiona myjka ciśnieniowa Karcher HDS 10/20-4 M w znacznym stopniu przyczyniła się do usuwania substancji ropopochodnych podczas prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych w celu zmniejszenia zanieczyszczeń do środowiska w powiecie tczewskim.
f)    Aktywny odnośnik do strony www.
 
https://www.wfos.gdansk.pl


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego