Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie


Idź do treści

Menu główne:


Obozy Harcerskie

Komenda > Wydziały > Sekcja ds. kontrolno-rozpoznawczych

Przedstawiciele organizacji harcerskich przy współpracy z MSWiA, Komendą Główną PSP, Komendą Główną Policji oraz Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych opracowali zasady i procedury postępowania w celu wzmocnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczestniczących w obozach harcerskich pod namiotami. Niżej przedstawiono zadania Państwowej Straży Pożarnej w tym zakresie:


Po otrzymaniu zgłoszenia obozu pod namiotami:

 • Przedstawiciel właściwej komendy PSP nawiązuje kontakt z komendantem obozu (kierownikiem wypoczynku) w celu ustalenia terminu rozpoznania na terenie obozu,
 • Weryfikuje dostępność kanałów łączności, poprzez nawiązanie kontaktu ze stanowiskiem kierowania właściwej komendy PSP lub innym wyznaczonym punktem alarmowym jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego,
 • Określa możliwości wykorzystania łączności radiowej UKF pomiędzy obozem harcerskim istanowiskiem kierowania PSP lub/i siłami i środkami PSP kierowanymi do działań przy uwzględnieniu zasięgów radiowych oraz dostępności środków łączności radiowej (wposiadaniu: PSP lub organizacji harcerskich),
 • Przekazuje dane kontaktowe do właściwego miejscowo stanowiska kierowania komendy powiatowej (miejskiej) PSP (co najmniej jeden numer telefonu inny niż numer alarmowy).


Podczas trwania obozu – Harcerska akcja letnia:

W pierwszych dniach trwania obozu:

 • rozpoznaje teren obozu i potwierdza informacje otrzymane od organizatora wypoczynku,
 • sprawdza sposób wdrożenia zasad bezpieczeństwa obowiązujących na obozie oraz zaznajomienia uczestników obozu ze sposobem alarmowania oraz postepowania na wypadek wystąpienia zagrożenia,
 • weryfikuje warunki i organizację ewakuacji na terenie obozu,
 • w przypadku, gdy ustalono możliwość wykorzystania łączności radiowej UKF, przekazuje Zasady prowadzenia korespondencji i sprawdzania łączności oraz przeprowadza szkolenie w tym zakresie, a w przypadku wykorzystania radiotelefonu będącego własnością PSP sporządza protokół użyczenia.
 • Realizuje działania edukacyjne w ramach prewencji społecznej, na podstawie wniosku w tym zakresie skierowanego do właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.Sytuacja zagrożenia życia i zdrowia

W przypadku powzięcia informacji o zagrożeniu istotnym dla bezpieczeństwa uczestników obozu:

 • Stanowisko kierowania komendy powiatowej (miejskiej) PSP informuje komendanta obozu o tym zagrożeniu. W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z komendantem obozu, nawiązuje łączność z pozostałymi wyznaczonymi do kontaktu osobami z komendy obozu.
 • W przypadku braku kontaktu z komendą obozu, stanowisko kierowania PSP nawiązuje kontakt z dyżurnym właściwej jednostki organizacyjnej Policji w zakresie potrzeby przekazania informacji o zagrożeniu. W przypadku braku możliwości przekazania tej informacji przez Policję dysponuje najbliższą jednostkę KSRG w celu przekazania powiadomienia o zagrożeniu.
 • Stanowisko kierowania komendy powiatowej (miejskiej) PSP w przypadku otrzymania od komendy obozu informacji o potrzebie przeprowadzenia ewakuacji do miejsca bezpiecznego schronienia dysponuje odpowiednie do działań siły i środki.


Zapoznanie się z pełną treścią „Protokołu uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami” możliwe jest na stronie KG PSP.Powrót do treści | Wróć do menu głównego