Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie


Idź do treści

Menu główne:


Podsumowanie roku 2011

Aktualności > Wiadomości Archiwalne

Narada roczna w Komendzie Powiatowej PSP w Tczewie
W dniu 21.02.2012 r. w Sali Narad Komendy Powiatowej PSP w Tczewie, odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące działalność KP PSP Tczew w 2011 rok.

W spotkaniu swoją obecnością zaszczycili min.:

- Pomorski Komendant Wojewódzki st. bryg. Andrzej Rószkowski,
- Starosta Tczewski Józef Puczyński oraz Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Odya,
- V-ce Prezydent Tczewa Zenon Drewa wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Tczewa Mirosławem Augustynem oraz inni przedstawiciele władz samorządowych,
- Komendant Powiatowy Policji i Komendant Straży Miejskiej ,
- przedstawiciele władze OSP,
- przedstawiciele lokalnych mediów.

Podczas spotkania st. bryg. Waldemar Walejko – Komendant Powiatowy PSP w Tczewie w formie prezentacji przedstawił informację o zadaniach zrealizowanych w 2011 r. Wśród nich: kwestie organizacyjno-kadrowe, finansowe, zadania realizowane w ramach czynności kontrolno-rozpozawczych, oraz sprawy operacyjno-szkoleniowe.

Strażacy powiatu tczewskiego w 2011 r. uczestniczyli w 1699 zdarzeniach i to jest mniej o 84 zdarzenia w stosunku do roku 2010. Najpoważniejszym pożarem, który w swoich skutkach spowodował bardzo duże straty materialne, był pożar hali produkcyjno magazynowej farb i lakierów w Gniewie, gdzie zaangażowane były znaczne siły i środki z terenu powiatu, jak i 2 zastępy z poza niego. Wśród miejscowych zagrożeń dominują zdarzenia w komunikacji drogowej, w następnej kolejności zdarzenia związane z usuwaniem skutków silnych wiatrów, przyboru wód oraz opadami deszczu i śniegu. Pożary stanowiły 37%, miejscowe zdarzenia 62%, a alarmy fałszywe 1% wszystkich zdarzeń.

Dla jednostek OSP powiatu tczewskiego, zwłaszcza włączonych do KSRG, rok 2011 był bardzo udany, ponieważ poprzez dofinansowanie z budżetu państwa oraz środków samorządowych, udało się je doposażyć w znaczną ilość nowego sprzętu. Najpoważniejsza inwestycja to zakup nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Subkowy, po za tym zostały zakupione 3 zestawy hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Subkowy, OSP Pelplin i OSP Swarożyn. Przybyło również aparatów ochrony dróg oddechowych, zestawów medycznych i motopomp do wody zanieczyszczonej. Zakupy te niewątpliwie przyczyniły się do poprawy zabezpieczenia operacyjnego powiatu, a wynikają z przyjętego standardu wyposażenia jednostek KSRG. Ponadto w roku ubiegłym Jednostka Ratowniczo Gaśnicza została doposażona w nowy samochód rozpoznawczo ratowniczy Nissan Nawara oraz ciężki samochód ratownictwa technicznego typu Mega City przekazany z KM PSP w Gdańsku.

Na zakończenie podsumowania Komendant Powiatowy PSP przedstawił plany na bieżący rok, po czym głos zabrali zaproszeni goście. Pomorski Komendant Wojewódzki przybliżył plany KW PSP w Gdańsku na rok 2012, które również dotyczą tczewskiej Komendy.Wśród przemówień gości nie zabrakło ciepłych słów wdzięczności za zaangażowanie strażaków PSP i OSP w realizację działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu tczewskiego.

[tekst przygotował: mł. kpt. Zbigniew Rzepka, zatwierdził: st. bryg. Waldemar Walejko]

[foto.: mł. kpt. Zbigniew Rzepka]

Do pobrania
Biuletyn Informacyjny za rok 2011


Powrót do treści | Wróć do menu głównego