Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie


Idź do treści

Menu główne:


Podsumowanie roku 2012

Aktualności > Wiadomości Archiwalne

Narada roczna w Komendzie Powiatowej PSP w Tczewie
W dniu 12.02.2013 r. w Sali Narad Komendy Powiatowej PSP w Tczewie, odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące działalność KP PSP Tczew w 2012 roku.


W spotkaniu swoją obecnością zaszczycili min.:
- Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego - mł. bryg. Krzysztof Rogiński,
- Vice Starosta Tczewski Mariusz Wiórek oraz Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Odya,
- Prezydent Tczewa, Burmistrzowie Pelplina i Gniewu oraz Wójtowie Gmin Tczew, Subkowy i Morzeszczyn,
- Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP Tczew i Komendant Straży Miejskiej w Tczewie,
- przedstawiciele władz OSP,
- przedstawiciele lokalnych mediów.

Podczas spotkania st. bryg. Waldemar Walejko – Komendant Powiatowy PSP w Tczewie w formie prezentacji przedstawił informację o zadaniach zrealizowanych w 2012 r. Wśród nich: kwestie organizacyjno-kadrowe, finansowe, zadania realizowane w ramach czynności kontrolno-rozpoznawczych, oraz sprawy operacyjno-szkoleniowe. Poza działaniami ratowniczo gaśniczymi w ubiegłym roku prowadzono szkolenia dla druhów OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo gaśniczych i ćwiczenia - koncentracje gminne z udziałem wszystkich jednostek ochrony przeciwpożarowej, w czerwcu odbyły się powiatowe zawody sportowo pożarnicze poprzedzone eliminacjami gminnymi.
Rok 2012 to również rok zmian kadrowych w tczewskiej komendzie. Strażacy powiatu tczewskiego w 2012 r. uczestniczyli w 1655 zdarzeniach i to jest mniej o 2% w stosunku do roku 2011.

Największym wydarzeniem poprzedniego roku w skali ogólnokrajowej były oczywiście Mistrzostwa Europy EURO 2012 rozgrywane w Polsce oraz na Ukrainie Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie
uczestniczyli w zabezpieczeniu Strefy Kibica zlokalizowanej w Gdańsku oraz zabezpieczali Autostradę A-1, główną drogę dojazdu kibiców z południa kraju.

Najpoważniejszym pożarem, który w swoich skutkach spowodował bardzo duże straty materialne, był to pożar budynku inwentarskiego w Kulicach. Pożar zakwalifikowany jako bardzo duży, ogniem objęte było około 4/5 powierzchni dachu. Zdarzenie trwało prawie 10 godzin, a udział w nim wzięło 17 zastępów i 70 ratowników straży pożarnej jednostek PSP, OSP KSRG i poza KSRG.

Wśród miejscowych zagrożeń dominują zdarzenia w komunikacji drogowej, w następnej kolejności zdarzenia związane z usuwaniem skutków silnych wiatrów, przyboru wód oraz opadami deszczu i śniegu. Pożary stanowiły 39%, miejscowe
zdarzenia 59%, a alarmy fałszywe 2% wszystkich zdarzeń.

Dla jednostek OSP powiatu tczewskiego, zwłaszcza włączonych do KSRG, rok 2012 był bardzo udany, ponieważ poprzez dofinansowanie z budżetu państwa oraz środków samorządowych, udało się je doposażyć w znaczną ilość nowego
sprzętu. Najpoważniejsza inwestycja to zakup nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Turze, po za tym zostały zakupione 19 kompletów aparatów ochrony dróg oddechowych, tester masek oraz aparatów ODO, dwa zestawy
PSP R-1. Zakupy te niewątpliwie przyczyniły się do poprawy zabezpieczenia operacyjnego powiatu, a wynikają z przyjętego standardu wyposażenia jednostek KSRG. Na zakończenie podsumowania Komendant Powiatowy PSP przedstawił plany na bieżący rok, po czym głos zabrali zaproszeni goście. Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego przybliżył plany KW

PSP w Gdańsku na rok 2013, które również dotyczą tczewskiej Komendy. Wśród przemówień gości nie zabrakło ciepłych słów wdzięczności za zaangażowanie strażaków PSP i OSP w realizację działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu tczewskiego.Do pobrania
Biuletyn Informacyjny za rok 2012


Powrót do treści | Wróć do menu głównego