Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie


Idź do treści

Menu główne:


Podsumowanie roku 2013

Aktualności > Wiadomości Archiwalne

Narada roczna w Komendzie Powiatowej PSP w Tczewie
W dniu 17.02.2014 r. w Sali Narad Komendy Powiatowej PSP w Tczewie, odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące działalność KP PSP Tczew w 2013 roku.


W spotkaniu swoją obecnością zaszczycili min.:
- Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego - bryg. Krzysztof Rogiński,
- Starosta Tczewski Józef Puczyński oraz Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Odya,
- Burmistrzowie Pelplina i Gniewu oraz Wójtowie Gmin Subkowy i Morzeszczyn,
- Zastępca Komendanta Powiatowego Policji i Komendant Straży Miejskiej w Tczewie,
- przedstawiciele władz OSP,
- przedstawiciele lokalnych mediów.

Podczas spotkania st. bryg. Waldemar Walejko – Komendant Powiatowy PSP w Tczewie w formie prezentacji przedstawił informację o zadaniach zrealizowanych w 2013 r. Wśród nich: kwestie organizacyjno-kadrowe, finansowe, zadania realizowane w ramach czynności kontrolno-rozpoznawczych, oraz sprawy operacyjno-szkoleniowe. Poza działaniami ratowniczo gaśniczymi w ubiegłym roku prowadzono szkolenia dla druhów OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo gaśniczych i ćwiczenia - koncentracje gminne z udziałem wszystkich jednostek ochrony przeciwpożarowej.
Strażacy powiatu tczewskiego w 2013 r. uczestniczyli w 1408 zdarzeniach i to jest mniej o 15,4 % w stosunku do roku 2012.


W 2013 roku Jednostka Ratowniczo Gaśnicza wzbogaciła się o nowy średni samochód ratowniczo gaśniczy na podwoziu Renault Midlum, który zastąpił ciężki samochód ratowniczo gaśniczy marki Jelcz przekazany do OSP Gniew. Dla jednostek OSP powiatu tczewskiego, zwłaszcza włączonych do KSRG, rok 2013 był stosunkowo udany, ponieważ poprzez dofinansowanie z budżetu państwa oraz środków samorządowych, udało się je doposażyć w znaczną ilość nowego sprzętu. Najpoważniejsza inwestycja to zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Pelplin, po za tym zostały zakupione 2 komplet zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP kolonia Ostrowicka i OSP Morzeszczyn, 2 aparaty ochrony dróg oddechowych dla OSP Gniew, i inny drobny sprzęt ratowniczy dla pozostałych jednostek. Zakupy te niewątpliwie przyczyniły się do poprawy zabezpieczenia operacyjnego powiatu, a wynikają z przyjętego standardu wyposażenia jednostek KSRG. Na zakończenie podsumowania Komendant Powiatowy PSP przedstawił plany na bieżący rok, po czym głos zabrali zaproszeni goście. Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego przybliżył plany KW

PSP w Gdańsku na rok 2014, które również dotyczą tczewskiej Komendy. Wśród przemówień gości nie zabrakło ciepłych słów wdzięczności za zaangażowanie strażaków PSP i OSP w realizację działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu tczewskiego.Do pobrania
Biuletyn Informacyjny za rok 2013


Powrót do treści | Wróć do menu głównego