Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie


Idź do treści

Menu główne:


Podsumowanie roku 2014

Aktualności > Wiadomości Archiwalne

Narada roczna w Komendzie Powiatowej PSP w Tczewie


W dniu 17.02.2015 r. w Sali Sztandarowej Komendy Powiatowej PSP w Tczewie, odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące działalność KP PSP Tczew w 2014 roku.

W odprawie uczestniczyli min.: Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku - st. bryg. Andrzej Rószkowski, Alicja Gajewska - V-ce Przewodnicząca Rady Powiatu, Adam Burczyk - V-ce Prezydent Miasta Tczewa, Maria Taraszkiewicz -Górzyńska Burmistrz Gniewu , Mirosław Marzyło Wójt Gminy Subkowy , Krystian Tafliński Przewodniczący Rady Gminy Tczew, Roma Szwarc Sekretarz Gminy Morzeszczyn, przedstawiciele władz OSP, przedstawiciele lokalnych mediów.

Podczas spotkania st. bryg. Waldemar Walejko - Komendant Powiatowy PSP w Tczewie w formie prezentacji przedstawił informację o stanie organizacyjnym ochrony przeciwpożarowej w powiecie tczewskim oraz o zadaniach zrealizowanych w 2014 r. Wśród nich: kwestie organizacyjno-kadrowe, finansowe, zadania realizowane w ramach czynności kontrolno-rozpoznawczych, oraz sprawy operacyjno-szkoleniowe. Poza działaniami ratowniczo gaśniczymi w ubiegłym roku kontynuowano szkolenia dla druhów OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo gaśniczych, ćwiczenia i koncentracje gminne z udziałem wszystkich jednostek ochrony przeciwpożarowej. Strażacy powiatu tczewskiego w 2014 r. uczestniczyli w 1499 zdarzeniach i to jest więcej o 6,5 % w stosunku do roku 2013. Przeważająca większość zdarzeń to miejscowe zagrożenia, które stanowiły 57 % akcji. Natomiast pożary to 38 % wszystkich wyjazdów a alarmy fałszywe 5%.

W 2014 roku KP PSP Tczew wzbogaciła się o nowy samochód rozpoznawczo ratowniczy, kamerę termowizyjną oraz turbowentylator wraz z osprzętem do wytwarzania piany, mgły wodnej rękawem oraz detektor prądu przemiennego .
Dla jednostek OSP powiatu tczewskiego, zwłaszcza włączonych do KSRG, rok 2014 był stosunkowo udany, ponieważ poprzez dofinansowanie z budżetu państwa oraz środków samorządowych, udało się je doposażyć w znaczną ilość nowego sprzętu. Najpoważniejsza inwestycja to zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Opalenie, po za tym zostały zakupione 2 komplet zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Turze i OSP Opalenie, 2 zestawy do działań ratowniczych na lodzie dla OSP Gniew i OSP Pelplin, i inny drobny sprzęt ratowniczy dla pozostałych jednostek. Zakupy te niewątpliwie przyczyniły się do poprawy zabezpieczenia operacyjnego powiatu, a wynikają z przyjętego standardu wyposażenia jednostek KSRG.

Na zakończenie podsumowania władze OSP Wielki Garc odebrały z rąk Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku decyzje KG PSP o włączeniu jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego z dniem 1 stycznia 2015 r. Następnie odbyło się oficjalne przekazanie samochodu SCH 30 jednostce OSP Tczew. Podnośnik został przekazany nieodpłatnie decyzja Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku i zastąpił SH 18, który trafił do OSP Opalenie. Na zakończenie Głos zabrali zaproszeni goście ale zanim to nastąpiło Komendant Powiatowy PSP w Tczewie wręczył naczelnikom 3 jednostek OSP dyplomy za najlepsze wyniki w przeglądzie operacyjno-technicznym przeprowadzonym w 2014 r.
Tekst kpt. Zbigniew Rzepka, foto. Dziennik Bałtycki

WsteczPlayDalej

Powrót do treści | Wróć do menu głównego