Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie


Idź do treści

Menu główne:


Podsumowanie roku 2015

Aktualności > Wiadomości Archiwalne

Narada roczna w Komendzie Powiatowej PSP w Tczewie


W dniu 2 marca 2016 r. w Sali Sztandarowej Komendy Powiatowej PSP w Tczewie, odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące działalność KP PSP Tczew w 2015 roku.

W odprawie uczestniczyli min.: Dariusz Drelich - Wojewoda Pomorski, st. bryg. Andrzej Rószkowski - Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku, Tadeusz Dzwonkowski - Starosta Tczewski, Maria Taraszkiewicz -Górzyńska - Burmistrz Miasta i Gminy Gniew, Patryk Demski - Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin, Mirosław Marzyło - Wójt Gminy Subkowy , Roman Rezmerowski -Wójt Gminy Tczew, Piotr Laniecki - Wójt Gminy Morzeszczyn, przedstawiciele władz OSP, przedstawiciele lokalnych mediów.

Podczas spotkania st. bryg. Waldemar Walejko - Komendant Powiatowy PSP w Tczewie w formie prezentacji przedstawił informację o stanie organizacyjnym ochrony przeciwpożarowej w powiecie tczewskim oraz o zadaniach zrealizowanych w 2015 r. Wśród nich: kwestie organizacyjno-kadrowe, finansowe, zadania realizowane w ramach czynności kontrolno-rozpoznawczych, oraz sprawy operacyjno-szkoleniowe. Poza działaniami ratowniczo gaśniczymi w ubiegłym roku kontynuowano szkolenia dla druhów OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo gaśniczych, ćwiczenia i koncentracje gminne z udziałem wszystkich jednostek ochrony przeciwpożarowej. Strażacy powiatu tczewskiego w 2015 r. uczestniczyli w 1567 zdarzeniach i to jest więcej o 4,5 % w stosunku do roku 2014. Przeważająca większość zdarzeń to miejscowe zagrożenia, które stanowiły 58 % akcji. Natomiast pożary to 35 % wszystkich wyjazdów a alarmy fałszywe 7%.

W 2015 roku KP PSP Tczew wzbogaciła się o dwa nowe samochody: samochód zaopatrzeniowy marki Scania z żurawiem i pługiem śnieżnym i lekki samochód operacyjny marki Skoda, oraz dwie przyczepy jedną z motopompą dużej wydajności do wody zanieczyszczonej a drugą z zespołem prądotwórczym o mocy 40 kVA. Ponadto zostały zakupione 14 komplety aparatów ochrony dróg oddechowych i szereg drobnego sprzętu ratowniczego. Jednak największą inwestycją jako została przeprowadzona w ubiegłym roku była termomodernizacja obiektów KP PSP w Tczewie obejmującą poza wykonaniem docieplenia ścian i stropów również wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej, kotła centralnego ogrzewania a także wymianę oświetlenia na energooszczędne ze źródłami światła w technologii LED.
Dla jednostek OSP powiatu tczewskiego, zwłaszcza włączonych do KSRG, rok 2015 był stosunkowo udany, ponieważ poprzez dofinansowanie z budżetu państwa oraz środków samorządowych, udało się je doposażyć w znaczną ilość nowego sprzętu. Najpoważniejsza inwestycja to zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Gniew, po za tym zostały zakupione 2 komplet zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Gniszewo i OSP Miłobądz i szereg drobnego sprzętu ratowniczy dla pozostałych jednostek o łącznej wartości ponad 900 tys. zł.. Zakupy te niewątpliwie przyczyniły się do poprawy zabezpieczenia operacyjnego powiatu, a wynikają z przyjętego standardu wyposażenia jednostek KSRG.

Tekst st. kpt. Zbigniew Rzepka KP PSP Tczew,
Zdjęcja mł. kpt. Justyna Olcen

Pełny ekranWsteczPlayDalej

Powrót do treści | Wróć do menu głównego