Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie


Idź do treści

Menu główne:


Przekazanie nowych samochodów

Aktualności > Wiadomości Archiwalne

W dniu 16 grudnia 2014 r. w KP PSP w Tczewie odbyło się uroczyste przekazanie nowo zakupionego sprzętu ratowniczego dla jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu tczewskiego. Uroczystość poprzedziło posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tczewie. W uroczystości udział wzięli Starosta Tczewski p. Tadeusz Dzwonkowski, były Starosta Tczewski dr Józef Puczyński, Burmistrz Miasta i Gminy Gniew p. Maria Taraszkiewicz-Górzyńska, Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin p. Patryk Demski, Wójt Gminy Subkowy p. Mirosław Murzydło, p. Katarzyna Mejna Sekretarz Miasta Tczewa, Dziekan Tczewskiego Dekanatu ks. Krzysztof Stoltmann, V-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku dh Józef Czapiewski, Prezesi Zarządów Oddziałów Gminny i Komendanci Gminni ZOSP RP powiatu tczewskiego oraz przedstawiciele jednostek OSP włączonych do ksrg. Po przywitaniu zaproszonych gości przez Komendanta Powiatowego PSP w Tczewie st. bryg. Waldemara Walejko odbyło się symboliczne wręczenie aktów przekazania. W bieżącym roku KP PSP w Tczewie została doposażona w następujący sprzęt:

• lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy;

• wentylator z osprzętem do podawania piany gaśniczej i mgły wodnej,

• kamerę termowizyjna,

• sprzęt ratownictwa medycznego,

• armatura wodna i sprzęt do prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych na obszarach leśnych.

Sprzęt przekazany KP PSP w Tczewie w bieżącym roku stanowił wartość 186 685 zł. Jego zakup był możliwy dzięki współfinansowaniu przez: Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku, Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz fundusz wsparcia PSP (w tym z dotacji powiatu tczewskiego, Miasta Tczewa, Miasta i Gminy Gniew, Fundacji VKR, Nadleśnictwa Starogard Gdański).

Natomiast Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach dotacji MSW tytułem „Zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” zostały doposażone w następujący sprzęt:

1. OSP Opalenie - średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki MAN 4x4 GBA 3/24 zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych;

2. OSP Turze - zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych;

3. OSP Gniew - zestaw do ratownictwa wodno-lodowego oraz węże pożarnicze i inny drobny sprzęt;

4. OSP Pelplin- zestaw do ratownictwa wodno-lodowego;

5. OSP Kulice - węże pożarnicze i drobny sprzęt;

6. OSP Nowa Cerkiew - piła do stali i betonu;

7. OSP Swarożyn - cylinder rozpierający z wymiennymi końcówkami;

8. OSP Tczew - piła do stali i betonu.

Łączna wartość zakupów dla jednostek OSP włączonych do ksrg w bieżącym roku wyniosła 825 373 zł z czego dotacja z budżetu państwa na zapewnienie gotowości bojowej ksrg wyniosła 344 110 zł a 481 263 zł pochodziło z dotacji samorządów.

Poza jednostkami włączonymi do ksrg nowy lekki samochód ratowniczo gaśniczy otrzymała również OSP Dąbrówka Tczewska. Samochód marki Ford Transit wraz z częściowym wyposażeniem w sprzęt ratowniczy i środki ochrony osobistej dla całego zastępu został zakupiony ze środków gminy Tczew przy częściowym dofinansowaniu ZW ZOSP RP w Gdańsku.

Na zakończenie uroczystości ksiądz dziekan dokonał poświęcenia sprzętu a strażacy zademonstrowali zaproszonym gościom jego działanie. Nie zabrakło ciepłych słów podziękowania za współprace pomiędzy samorządem a Państwową Strażą Pożarną dzięki której można było zakupić tyle sprzętu przydatnego dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu tczewskiego. Po przekazaniu odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym strażacy i przedstawiciele władz samorządowych złożyli sobie świąteczne życzenia.

WsteczPlayDalej

Powrót do treści | Wróć do menu głównego