Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie


Idź do treści

Menu główne:


Sekcja ds. finansów

Komenda > Wydziały

Imię i nazwisko: st. kpt. mgr Justyna Olcen
Funkcje:Główny księgowy
Telefon: (58) 530-40-69
Fax:(58) 530-40-91
e-mail: pf.tczew@straz.gda.pl
Godziny urzędowania:7.30 - 15.30

___________________________________________________Imię i nazwisko: str. mgr inż. Kopowska Karolina
Funkcje:
Mlodszy technik
Telefon: (58) 530-40-79
Fax:(58) 530-40-91
e-mail: pf.tczew@straz.gda.pl
Godziny urzędowania:7.30 - 15.30


Do zadań Sekcji ds. Finansowych należy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;
2) prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;
3) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej
zwłaszcza na:

a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi
zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi
będącymi w dyspozycji komendy powiatowej,
b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez
komendę powiatową,
c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pienięSnych i ochrony wartości pienięSnych,
d) zapewnieniu terminowego ściągania naleSności;

4) analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budSetu, środków
pozabudSetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;
5) prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności
dokumentów oraz operacji gospodarczych);
6) nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy
powiatowej;
7) prowadzenie spraw płacowych zatrudnionych pracowników (sporządzanie wszelkich list
płac);
8) prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego