Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie


Idź do treści

Menu główne:


Sekcja ds kontrolno-rozpoznawczych

Komenda > Wydziały > Sekcja ds. kontrolno-rozpoznawczych

Imię i nazwisko:
Funkcje:
Kierownik sekcji
Tel.(58) 530-40-70
e-mail: pz.tczew@straz.gda.pl
Godziny urzędowania:7.30 - 15.30


Imię i nazwisko: ogn. inż. Piotr Stolc
Funkcje:
Starszy Technik
Telefon:(58) 530-40-71
Fax:(58) 530-40-89
e-mail: pz.tczew@straz.gda.pl
Godziny urzędowania:7.30 - 15.30

___________________________________________________


Do zadań Sekcji ds. Kontrolno - Rozpoznawczych należy w szczególności:

1) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
2) współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa przeciw pożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
3) inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;
4) opracowanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pozarowych i innych miejscowych zagrożeń;
5) opracowanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoz. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
6) analizowanie przyczyn pożaru zaistniałych na terenie powiatu w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania i rozprzestrzeniania się;
7) opracowanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
8) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechnienia i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
9) rozpoznawanie mozliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
10) przygotowanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
11) przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpozarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;
12) wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.);
13) wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno-budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;
14) nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy powiatowej, opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpoSarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;
15) nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą.


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego