Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie


Idź do treści

Menu główne:


Sekcja ds. organizacyjno-kadrowa

Komenda > Wydziały

Imię i nazwisko: asp. mgr Karolina Czyż
Funkcje:
Starszy inspektor sztabowy
Telefon:
(58) 530-40-65
Fax:
(58) 530-40-90
e-mail:
pok.tczew@straz.gda.pl
Godziny urzędowania:7.30 - 15.30

_________________________________________________________________________________________________________


Do zadań Sekcji ds. Organizacyjno-Kadrowych należy w szczególności:

1. W zakresie spraw organizacyjnych:

1) realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
2) organizowanie odpraw służbowych, narad, konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
3) opracowanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;
4) prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;
5) organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
6) przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;
7) opracowanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej;
8) organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych;
9) realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;
10) prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego;

2. W zakresie spraw kadrowych:
1) realizowanie założeń polityki kadrowo-płacowej komendanta powiatowego;
2) przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej w tym Dowódców Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych;
3) opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służb i pracy w komendzie powiatowej;
4) opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
5) ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;
6) prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej ;
7) sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
8) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
9) analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych;
10) zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej komendy.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego