Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie


Idź do treści

Menu główne:


Z-ca Komendanta

Komenda > Kierownictwo


Imię i nazwisko:
st. kpt. mgr inż. Zbigniew Rzepka

Funkcje:
Zastępca Komendanta Powiatowego

Telefon:
(058) 530-40-67

Fax:
(058) 530-40-89

e-mail: zbigniew.rzepka@straz.gda.pl

Godziny urzędowania:
7.30-15.30

Kompetencje i zadania Zastępcy Komendanta

Zastępca Komendanta Powiatowego realizuje zadania i kompetencje Komendanta Powiatowego w zakresie:

1. Organizowania jednostek ratowniczo-gasniczych.
2. Organizowania na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gasniczego.
3. Dysponowania oraz kierowania siłami i środkami KSRG na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania.
4. Organizowania i prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej.
5. Współdziałania z komendantami gminnymi ochrony przecipożarowej.
6. Rozpoznawania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń.
7. Opracowywania planów ratowniczych na obszarze powiatu.
8. Nadzorowania przestrzegania przepisów ppoż.
9. Wykonywania zadań z zakresu ratownictwa.
10. Wstępnego ustalania przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowych zagrożeń.
11. Organizowania szkolenia i doskonalenia pożarniczego.
12. Szkolenia członków OSP.
13. Współdziałania z Zarządem Powiatowym ZOSP RP.
14. Prowadzenia spraw obronnych oraz ochrony dokumentów i wiadomości niejawnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego